Electronic Weighing Packaging Machine

JS-20 / JS-26 / JS-30

Automatic Computerized Quantitation Filling & Packaging Machine

Automatic Computerized Quantitation Filling & Packaging Machine

Automatic Computerized Quantitative Filling & Packaging Machine

Automatic Computerized Quantitative Filling & Packaging Machine

Electronic Weighing Machine

Electronic Weighing Machine

ADDRESS  |  No.85, Jiapu Rd, Shuishang Village, Shuishang Township, Chia Yi County, 60842, Taiwan

TEL  |  +886-5-2688-619(REP)

FAX  |  +886-5-2688-729

Copyright © 2017 Chung Shan Machinery Works Co., Ltd.  | design by megaweb